Affiliate marketing

Čo je affiliate marketing

Affiliate marketing je forma digitálneho marketingu, kde obchodník platí províziu externým partnerom (affiliátom) za privádzanie návštevníkov alebo zákazníkov. Títo partneri zvyčajne používajú svoje vlastné marketingové kanály, ako sú blogy, sociálne médiá alebo emailové kampane, na propagáciu produktov alebo služieb obchodníka.

Ako funguje affiliate marketing?

Affiliate marketing funguje na základe sledovacích odkazov. Keď používateľ klikne na affiliate odkaz a vykoná požadovanú akciu (napr. nákup), affiliát získa províziu. Tento systém využíva technológiu cookies na sledovanie aktivít používateľov a zaznamenávanie predajov.

Výhody affiliate marketingu

  • Nízke náklady: Obchodníci platia len za skutočne uskutočnené predaje alebo akcie.
  • Široký dosah: Affiliáti môžu rozšíriť dosah obchodníka tým, že oslovujú rôzne publikum na rôznych platformách.
  • Flexibilita: Tento model je vhodný pre rôzne typy produktov a služieb a môže byť ľahko prispôsobený potrebám obchodníka.

Influenceri zohrávajú významnú úlohu v affiliate marketingu. Vďaka svojmu veľkému a angažovanému publiku môžu efektívne propagovať produkty a služby obchodníkov. Influenceri využívajú svoje platformy na zdieľanie sledovacích odkazov a poskytovanie autentických odporúčaní, čo zvyšuje dôveryhodnosť a pravdepodobnosť nákupu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Iné otázky