Engagement rate

Čo je engagement rate?

Engagement rate (ER) môžeme preložiť ako ,,mieru zapojenia’’ (engagement = zapojenie, interakcia) a ide o základný výpočet zapojenia používateľov do obsahu. Miera zapojenia teda napovedá, ako veľmi je pre užívateľov zaujímavý daný obsah. Najčastejšie sa s výpočtom engagement rate stretávame pri sociálnych sieťach.

Ako počítať mieru zapojenia?

Existuje viacero spôsobov ako vypočítať engagement rate. Základným pravidlom je, že spočítate všetky reakcie, (napr. komentáre, zdieľania, uloženia obsahu), výsledok vydelíte počtom sledovateľov / zobrazení obsahu a vynásobite x 100 pre výsledok v percentách.

ER = (Interakcie / Dosah)*100

Vzorec pre engagement rate sa však líši v závislosti od konkrétnej sociálnej siete (napr. ER na Facebooke, ER na Instagrame) aj od typu miery zapojenia (napr. ER webstránky, ER e-mailovej kampane).

Vzorec pre výpočet engagement rate

Na sociálnych sieťach:

ER = (Celkové zapojenie/Celkové zobrazenia)*100

  • Celkové zapojenie zahŕňa lajky, komentáre, zdieľania a kliknutia
  • Celkové zobrazenia predstavujú celkový počet zobrazení obsahu

Presnejšie vzorce pre sociálne siete si môžete pozrieť tu.

Na webovej stránke:

ER = (Celkové zapojenie/Celkové návštevy webovej stránky)*100

  • Celkové zapojenie môže zahŕňať kliknutia, komentáre a iné formy interakcie na webovej stránke
  • Celkové návštevy predstavujú celkový počet návštev webovej stránky

Pri e-mailovej kampani:

ER = (Celkové Zapojenie/Celkový počet odoslaných e-mailov)*100

  • Celkové zapojenie zahŕňa otvorenie správy, kliknutia a ďalšie formy interakcie s obsahom e-mailu
  • Celkový počet odoslaných e-mailov predstavuje počet doručených e-mailov

Pojem v praxi: využitie metriky

Vysoká miera angažovanosti naznačuje, že obsah je relevantný a zaujímavý pre publikum, čo je zásadné pre budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a zvyšovanie viditeľnosti značky.

V našej agentúre sledujeme ER profilov pri selekcii influencerov. Toto číslo nám ukáže, ktorí influenceri majú ,,najangažovanejšie’’ publikum, čo v závislosti od typu kampane zohľadníme. Pri spolupráci tiež sledujeme celkový ER kampane alebo jednotlivých postov.

Viac o tom, prečo je ER dôležitý a kedy publikovať obsah, aby ste si zvýšili toto číslo, si môžete prečítať v našom článku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Iné otázky