Reach (dosah)

Čo je reach?

Reach [riːtʃ] v preklade do slovenčiny znamená dosah / zásah a predstavuje počet používateľov, ktorí videli reklamu alebo obsah v určitom časovom období. 

Na rozdiel od zobrazení (impresie), ktoré môžu počítať viacero zobrazení tým istým používateľom, dosah meria veľkosť potenciálneho publika pre daný obsah. Je to metrika, ktorá sa používa na meranie viditeľnosti a potenciálneho vplyvu príspevku, účtu alebo kampane.

Rozdiel medzi organickým a plateným dosahom:

 1. Organický dosah je počet používateľov, ktorí videli obsah bez zaplatenia za jeho distribúciu. Pramení prirodzene z algoritmov sociálnych sietí, vyhľadávačov alebo iných platformách. Tento typ dosahu je často výsledkom kvalitného obsahu, SEO optimalizácie, zdieľania obsahu používateľmi, a organických interakcií na sociálnych médiách.
 2. Platený dosah je počet používateľov, ktorí videli obsah prostredníctvom platených reklamných kanálov. Platený dosah sa realizuje cez rôzne formáty, ako sú PPC (pay-per-click) kampane, sponzorované príspevky, display reklamy a ďalšie.

Zatiaľ čo organický dosah je hodnotný pre dlhodobé budovanie značky a dôvery, platený dosah môže poskytnúť okamžité výsledky a zlepšiť viditeľnosť v konkurenčnom prostredí. Efektívna marketingová stratégia často zahŕňa kombináciu oboch, aby maximalizovala dosah a dosiahla ciele kampane.

Ako merať reach (dosah):

Všetky platformy sociálnych médií ponúkajú základné analytické nástroje v aplikáciách na sledovanie výkonu príspevkov. Zvyčajne môžete zobraziť celkový dosah a zobrazenia pre daný obsah a pre každý konkrétny príspevok.

Facebook a Instagram to umožňujú zobraziť v časti Dosah v oblasti Štatistiky. TikTok zobrazuje dosah na karte Analytika, ktorá sa nachádza v časti Nástroj pre tvorcov.

Ako zvýšiť a zlepšiť reach (dosah):

 • Rozšírenie obsahu: Distribuujte svoj obsah cez rôzne mediálne kanály, ako sú sociálne siete, blogy, e-maily, a online reklamy, aby ste oslovili čo najširšie publikum.
 • Riadenie sa trendami: Sledujte trendy jednotlivých sociálnych sietí a aktívne pátrajte, ktoré formáty sú podporované algoritmami. Napríklad na instagrame to môže byť partnerský príspevok.
 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO): Zabezpečte, aby váš obsah bol optimalizovaný pre vyhľadávače, napríklad prostredníctvom relevantných kľúčových slov.
 • Platené reklamy: Organický dosah nie je jednoduché dosiahnuť, niekedy sa preto oplatí investovať napr. do PPC reklamy, ktorá zaručene zasiahne požadované publikum.
 • Retargeting a remarketing: Používajte retargetingové kampane na opätovné oslovenie používateľov, ktorí už prejavili záujem o vašu značku.
 • Interakcia s publikom: Angažujte sa v interakciách s vaším publikom prostredníctvom komentárov, odpovedí na otázky a diskusií.
 • Pravidelná analýza a prispôsobenie: Monitorujte a analyzujte údaje o výkonnosti vašich kampaní a prispôsobujte stratégie na základe týchto informácií.
 • Spolupráca s influencermi: Influenceri vám pomôžu rozšíriť dosah oslovením vlastného publika. S tým vieme poradiť 😉
 • Kvalitný obsah: Zamerajte sa na tvorbu atraktívneho, informatívneho a zábavného obsahu, ktorý ľudia budú chcieť zdieľať. Aj tu radi podáme pomocnú ruku 🖐️
Facebook
Twitter
LinkedIn

Iné otázky