Ako zatraktívniť tvorbu obsahu? Kaufland to už vie.

Aj taký gigant, akým je Kaufland, potrebuje neustále zaujímať spotrebiteľov a predávať. My sme im pomohli obohatiť komunikáciu nielen na YouTube, ale aj na sociálnych sieťach.

Úloha bola jasná

Tvorba video a foto obsahu pre klienta Kaufland.

Ako sme sa pohrali so zamanım?

Pravidelné vytváranie receptov vo forme videí a fotografií, ktoré obohatili klientov obsah. Ukázali sme tak rozličné variácie receptov zaujímavou formou s originálnym hudobným podmazom počas celého roka. Klientovi sme navrhli aby využíval aj fotorecepty pre letáky, web keď už je teda pripravený. môžu tak recyklovať obsah a zacieliť na skupinu z rozličných kanálov

Dĺžka trvania

Nepretržite od decembra 2016.

Realizácia

Našou úlohou bolo efektívne nastaviť podmienky celej spolupráce a priniesť žiadaný formát nielen pre klienta, ale aj pre jeho cieľovú skupinu a verejnosť. Klient má tak k dispozícii video recepty a fotorecepty, ktoré môže využívať podľa svojej potreby na svojich komunikačných kanáloch.

Top prínos

Klientovi sme zaručili pravidelné zabezpečovanie tvorby hodnotného a atraktívneho obsahu vo forme videí a fotografií sladkých, slaných, vegetariánskych, studených či teplých receptov jedál. sezónny obsah = typy na vianočné darčeky, deň detí, veľkonočné sviatky, klient ho vie recyklovať dĺžka formátu je ideálna a nie príliš dlhá.

Návrhy na zlepšenia

Keďže ide o širokú cieľovú skupinu, bolo by vhodné skúsiť personalizovať obsah. Ideálne by bolo spraviť anketu v predajniach či na webe, v ktorej by sa mohli spotrebitelia vyjadrovať ku tvorbe videí a dávali by tak spätnú väzbu. Obsah ankety by mohol spočívať vo výbere receptov (sladké, slané, vegetariánske, zahraničné, slovenské a i.), z ktorého výstupom by boli preferencie spotrebiteľov a ich lepšia identifikácia.