4 jednoduché kroky ako nápad premeniť na úspešnú obsahovú kampaň

obsahové kampane

Projekt Content marketing od A po Z nás raz mesačne prevedie každou dôležitou súčasťou, ktorú by úspešná natívna kampaň mala obsahovať. Vo februári sme sa venovali tomu, ako nápad premeniť na úspešnú contentovú kampaň.

Content marketing je žiadaná téma pre každého úspešného marketéra. Natívna reklama, ktorá sa nám vryje pod kožu pomáha podnikom vytvárať obojstranný vzťah so zákazníkmi, čo je v dnešnej dobe plnej inovatívnych online prvkov veľmi žiadúce. Avšak vymyslieť niečo, čo osloví cieľovú skupinu si vyžaduje viac, než len lusknutie prstov. Dôležitý je nápad, sedliacky rozum a meranie realizovanej kampane (KPI).

Nekritizujte nápady, popustite uzdu vašej kreativite

Vžitie sa s obsahom prináša nesporne veľa výhod. Okrem jednoduchšej prípravy sú aj autentickejšie výstupy, ktoré sú bližšie cieľovej skupine. Pri plánovaní natívnej kampane je nesmierne dôležitý každý nápad. Často sa vám stáva, že niektoré myšlienky zahodíte za hlavu, pretože sa vám zdajú byť hlúpe? Nerobte to a využijte jednu z najefektívnejších metód – brainstorming.

Brainstorming je jednou z kreatívnych metód riešenia problémov. Môžeme ho rozdeliť na dve fázy. V prvej, kreatívno-spontánnej je cenný aj ten najbizardnejší nápad. Žiadnu myšlienku nekritizujeme, všetko si len zapisujeme.  Prvé návrhy môžu byť konvenčné, no postupne sa odpútame od stanovených mantinelov a po uvoľnení napätia môžu vzniknúť netradičné až iracionálne myšlienky. V tejto fáze je prirodzený smiech a pozitívne emócie, ktoré znásobujú kreativitu marketérov.

V druhej fáze prichádza na rad racionálne myslenie a posudzovanie jednotlivých nápadov. Podľa zadania zvažujeme, čo môže naplniť cieľ kampane a naopak, čo by cieľovú skupinu absolútne nezaujalo.

Z brainstormingu môžu vzniknúť zaujímavé realizácie kampaní, ktoré si obľúbi nielen primárna cieľová skupina, ale aj širšia verejnosť. Elimináciou nevhodných nápadov sa vyselektujú len tie najlepšie.

Pre vystupňovanie nápadu a kreatívnej chvíľe môžu byť účinné ešte metódy šesť klobúkov alebo myšlienková mapa.

Sedliadky rozum nás môže nasmerovať bližšie k cieľu

Pri reklamnej kampani záleží na každom detaile, ktorý v mnohých prípadoch najmenej zaťažuje stanovený rozpočet.  Prekombinované atribúty reklamných kampaní pôsobia na cieľovú skupinu mätúco. Najdôležitejšie je veriť značke, personalizovane komunikovať s ľuďmi a mať záujem o aktuálnych alebo potenciálnych zákazníkov.

Sedliacky rozum pomôže vytvoriť najlepší prienik celou naplánovanou stratégiou. Nie je dôležité len predať produkt, ale ponúknuť zážitok. Ten je často kľúčový. Zákazník a jeho jedinečnosť by sa mal v každej kampani nachádzať na prvom mieste.

Pozitívne skúsenosti zákazníkov budujú (nielen) vernosť

Zákaznícka skúsenosť je veľkou konkurenčnou výhodou. Ide o subjektívne vnímanie ponúkanej kvality podniku a jeho marketingového mixu. Práve spokojní zákazníci sa budú opätovne vracať, komunikovať a šíriť dobré referencie, ktoré zohrávajú veľkú rolu v procese nákupného rozhodovania.

Je mnoho spôsobov, ako získať spokojného zákazníka. Môžete s ním napríklad komunikovať cez sociálne siete. Na negatívny podnet je možné odpovedať tak, aby bol spokojný nielen sťažovateľ, ale aj tichí pozorovatelia, ktorí sa stretli s podobným problémom. Dajte zákazníkom pocit dôležitosti a výnimožnosti. Každý najmenší prozákaznícky krok sa vám mnohonásobne vráti.

Meranie a vyhodnocovanie je podstatou všetkého

Kľúčové ukazovatele výkonnosti kampane (KPI) sú praktické ukazovatele, ktoré určujú výkonnosti kampane a naplnenie určených cieľov. KPI môžu byť stanovené objektívne, ale aj subjektívne. Záleží na nás, čo chceme v kampani dosiahnuť a kedy ju môžeme považovať za úspešnú. Dôležité je, aby boli ukazovatele merateľné. Nikdy nezabúdajte v onlinových kampaniach využiť merateľný (trekovací) link alebo promo kód.

Ak kampaň podporíte aj kvalitným obsahom, ktorý distribujete na miesta, kde sa nachádza vaša cieľová skupina, môžete výrazne ovplyvniť dosiahnutie cieľov. Samozrejme naplnenie KPI môže byť motivujúce pre marketingový tím.

O content marketingu sa dá toho hovoriť veľmi veľa. Bezprostredný kontakt, efektívny brainsorming a rady na mieru od odborníka sú však nevyhnutnosťou pre naplánovanie správneho postupu, ako na efektívnu kampaň s použitím prezentovaných štyroch bodov. Content agency otvára kurz pre 7 až 14 ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o obsahovej stratégii, ako spomínanú stratégiu čo najefektívnejšie naplánovať a ako správne určiť a vyhodnotiť KPI.


Najbližší talk v rámci konceptu Content marekting od A po zet, ktorý moderuje špecialistka na obsahový marketing a Google Certified Trainer for Education, Jana Malaga, sa uskutoční už 13. marca vo Websupporte. Ste vítaní.


-Janka

www.jajibloguje.sk
FB: Jaji bloguje
IG: Jaji_books

Jana Malaga

Janka už pred rokmi založila prestížnu súťaž BLOGER ROKA, v ktorej boli rok čo rok oceňovaní tí najpopulárnejší a najtalentovanejší slovenskí blogeri. S prerodom blogerov na influencerov sa začala viac venovať práve influencer marketingu. Je jedným z najväčších slovenských expertov na influencer marketing, no jej doménou je aj ten obsahový. Svoje znalosti z content aj influencer marketingu zúročuje v Contedy – agentúre, ktorú hrdo a úspešne vedie od jej samotného začiatku. Keďže time manažment má v malíčku, keď sa nevenuje práci, teší sa zo spoločnosti svojich dvoch synov, pohára dobrého vína alebo poctivého jedla.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Prečítajte si aj...