Artificial Intelligence (AI)

Čo je AI

AI je skratka anglického pojmu „Artificial Intelligence“ (umelá inteligencia). Do povedomia širokej verejnosti sa umelá inteligencia dostala najmä s rozvojom jazykového modelu ChatGPTobrázkového modelu Midjourney, alebo najnovšie SORA.

Tipy AI

Umelá inteligencia sa delí na:

  • Slabá umelá inteligencia (Narrow Artificial Intelligence) odkazuje na systémy zamerané na riešenie jedinej úzko vymedzenej úlohy. Medzi príklady NAI patrí spracovanie jazyka ako vo virtuálnom asistentov SIRI.

 

  • Silná umelá inteligencia alebo všeobecná umelá inteligencia (Artificial General Intelligence) odkazuje na systémy riešiace úlohy rovnako dobre alebo dokonca lepšie ako človek. Technologickí vizionári predpokladajú, že AGI by sa mohla stať realitou najbližšie desaťročia.

Umelá inteligencia (AI) v marketingu

  • Personalizácia obsahu: AI dokáže analyzovať predchádzajúce interakcie zákazníka s obsahom značky a na základe toho prispôsobiť obsah, ktorý sa mu zobrazí na webe alebo v e-maile. Toto zahŕňa prispôsobenie titulkov, obrázkov a dokonca aj odporúčaní produktov, aby sa maximalizovala relevancia a záujem zákazníka.
  • Chatboty pre zákaznícky servis: AI poháňané chatboty môžu poskytovať okamžité odpovede na zákaznícke otázky na webových stránkach alebo cez sociálne médiá. Tieto systémy sú schopné učiť sa z interakcií, aby poskytovali stále presnejšie a užitočnejšie informácie, čím zvyšujú spokojnosť zákazníkov a efektivitu operácií.
  • Prediktívna analýza: Využitím AI na analýzu dátových trendov a vzorcov správania, firmy môžu predpovedať budúce správanie zákazníkov. To im umožňuje zacieliť na potenciálnych zákazníkov s vysokou pravdepodobnosťou konverzie, optimalizovať zásoby podľa predpovedaného dopytu a prispôsobiť marketingové stratégie pre maximálnu efektivitu.
  • Optimalizácia digitálnych kampaní: AI môže automaticky testovať rôzne verzie reklamných kampaní (A/B testovanie), analyzovať, ktoré elementy kampane sú najúspešnejšie, a potom prispôsobiť kampane v reálnom čase na základe týchto zistení. To zahŕňa zmeny v reklamných textoch, grafike alebo cielení, čím sa zvyšuje ROI.
  • Generovanie obsahu: Niektoré AI platformy sú teraz schopné generovať texty, obrázky aj videá. Tieto systémy sa učia z veľkých objemov existujúceho obsahu a môžu produkovať kreatívne výstupy, čo výrazne šetrí čas tvorcov.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Iné otázky