AI a tvorba obsahu: nevyhnuté partnerstvo?

AI má potenciál zmeniť spôsob, akým fungujú firmy, ako aj spoločnosť ako celok. Stáva sa stále dôležitejšou súčasťou marketingu a tvorby (nielen) reklamného obsahu. Jedným z najnovších vývojov v tejto oblasti je Chat GPT, strojový učiaci sa model, ktorý dokáže rozpoznať a interpretovať ľudskú reč a používať ju na komunikáciu so zákazníkmi. 

Umelá inteligencia (AI) sa stáva stále dôležitejšou súčasťou marketingu a tvorby reklamného obsahu. Jedným z najnovších vývojov v tejto oblasti je Chat GPT, strojový učiaci sa model, ktorý dokáže rozpoznať a interpretovať ľudskú reč a používať ju na komunikáciu so zákazníkmi. 

Okrem neho sa využíva AI aj na tvorbu a editáciu obrázkov. Tieto nástroje umožňujú marketérom a reklamným agentúram vytvárať zaujímavé a pútavé reklamy bez nutnosti drahého fotografovania alebo grafického dizajnu. Využívanie AI v tvorbe obrázkov umožňuje rýchle a efektívne vytváranie vysoko kvalitného obsahu.

Stačí pár sekúnd

Výhodou AI pri tvorbe reklamného obsahu a obrázkov je, že umožňuje personalizáciu a cielenie reklám pre konkrétnych zákazníkov. S pomocou dát získaných o spotrebiteľoch dokáže AI vytvárať reklamy, ktoré sú v súlade s ich preferenciami a zvyklosťami. To znamená, že reklamy môžu viac prilákať pozornosť a zvýšiť úspešnosť kampane.

Ďalšou výhodou AI je, že umožňuje tvorbu reklamného obsahu a obrázkov rýchlo a efektívne. Vďaka automatizácii procesov môžeme vytvoriť vysoko kvalitný obsah v priebehu niekoľkých minút, čo znamená, že marketéri a reklamné agentúry môžu zvýšiť svoju produktivitu a účinnosť.

Od dokonalosti sme ešte ďaleko

Napriek tomu existujú aj nevýhody AI pri tvorbe reklamného obsahu a obrázkov. Jednou z nich  je, že výsledný obsah môže byť niekedy príliš generický a bez osobnosti. To môže viesť k tomu, že zákazníci budú mať nižšiu pravdepodobnosť prejaviť záujem o takéto reklamy.

AI môže takisto byť obmedzený na výber a použitie konkrétnych typov dát. Ak sú dáta, ktoré používame pri tvorbe reklamného obsahu a obrázkov zlé alebo zastarané, výsledný obsah je neefektívny a v konečnom dôsledku viac na škodu ako osoh.

Mali by sme pamätať na to, že AI by nemala byť jediným zdrojom tvorby reklamného obsahu a obrázkov. Ako aj pri iných technológiách, aj pri AI platí, že sa jedná o nástroj, ktorý by mal byť využívaný ako podpora a nie ako náhrada pre ľudskú tvorivosť a kreativitu.

Poznaj svojho nepriateľa

Preto je dôležité, aby marketéri a reklamné agentúry mali dostatočné vedomosti o tom, ako AI funguje a ako ju môžu najlepšie využiť. Potrebujú tiež schopnosť určiť, kedy a kde použiť AI na vytvorenie kvalitného obsahu a kedy sa radšej obrátiť na tradičné metódy tvorby reklamného obsahu.

V konečnom dôsledku, umelá inteligencia môže byť veľmi užitočným nástrojom pri tvorbe reklamného obsahu a obrázkov. Ale ako pri akomkoľvek nástroji, musíme sa naučiť s ním správne pracovať a udržiavať jeho použitie pod kontrolou. AI by malo slúžiť ako dobrý sluha, ale nie ako zlý pán.

Možno vás prekvapí, že tento článok o umelej inteligencii bol napísaný samotnou AI bez akejkoľvek intervencie človeka. Nedalo nám neupraviť iba zopár hrúbok, či drobné štylistické chyby 😇 

Čo na to poviete?

Miroslav Gerbel

Miro vždy bol skejťák telom aj dušou. Po troch zlomených končatinách a štyroch stavcoch už iba dušou. Od svojich 14tich rokov sa venoval filmárčine, ktorú aj vyštudoval. Považuje sa za samozvaného odborníka na československú rapovú hudbu, čo ho priviedlo okrem práce s vizuálom aj ku copywritingu.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Prečítajte si aj...