Demografia

Čo je demografia?

Demografia skúma štatistické charakteristiky ľudskej populácie, ktoré sa využívajú na analýzu trhov a behaviorálnych trendov.

Aké demografické údaje môžete sledovať?

Demografické údaje vo všeobecnosti zahŕňajú rôzne charakteristiky jednotlivcov a skupín, ktoré pomáhajú pochopiť sociálne, ekonomické a kultúrne vzory v konkrétnej populácii.

V marketingu sa obvykle sledujú 3 základné údaje:

  • Vek
  • Pohlavie
  • Geografická lokalita

Pri rozšírenej analýze demografie sa môžu zohľadniť aj ďalšie informácie, ako sú vzdelanie, zamestnanie, rodinný stav, národnosť, vierovyznanie, záujmy, príjem, životný štýl. 

Význam demografie v marketingu

V kontexte marketingu sa demografia používa na identifikáciu a analyzovanie cieľových trhov a skupín na základe demografických faktorov.

Tieto údaje pomáhajú marketérom pochopiť a predvídať spotrebiteľské správanie, efektívne zacieliť marketingové stratégie a prispôsobiť reklamné kampane, aby zodpovedali špecifickým potrebám a preferenciám rôznych skupín.

Poznať demografiu je základný krok pre prácu s marketingovými persónami a cieľovým trhom – o tom sme písali v tomto článku.

Prieskum trhu pomocou digitálnych nástrojov

Pri hľadaní demografických údajov o publiku, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť cieľové publikum, sa dajú využiť:

  • Analytické nástroje sociálnych sietí pre demografické údaje vašich sledovateľov a ľudí, ktorí interagujú s vaším obsahom (Facebook Insights, Instagram Insights, LinkedIn Analytics, Twitter Analytics)
  • Reklamné platformy na získanie demografických údajov z reklám (Facebook Ads Manager, Google Ads)
  • Google Analytics pre údaje o návštevníkoch webových stránok
  • Prieskumy a zákaznícke databázy pre detailné informácie o preferenciách cieľového publika
  • Market research firmy pre komplexné trhové správy o špecifických trhových segmentoch

Pojem v praxi: príklad demografie na Instagrame

V našej agentúre na zistenie týchto údajov využívame kombináciu rôznych nástrojov, demografiu persón sledujeme cez sociálne siete a tiež externé analytické nástroje.

Demografia konkrétnej persóny môže vyzerať napríklad takto:

 

demografia instagramového účtu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Iné otázky