Ako analyzovať dáta v obsahovom marketingu?

Prečo je zbieranie dát a ich analýza v obsahovom marketingu dôležitá? Finálna odpoveď je jasná. Aby sme vedeli, čo funguje a čo naopak nie na nášho zákazníka. Pretože vytvárať obsah, ktorý neprináša konverzie, je strata času a peňazí.

V ideálnom svete by mal vytváraný obsah zákazníka zaujať, mal by zvýšiť povedomie o značke, zlepšovať jeho reputáciu a mali by sme získať nového zákazníka a tiež si zákazníka udržať. Vtedy je každá značka spokojná a môže povedať: Obsahový marketing funguje. Prináša mi predaje.

Júlia Micháleková, z agentúry DASE, sa v praxi pohybuje od roku 2009. Začínala s manažovaním SEO projektov, neskôr viedla online agentúru VISIBILITY. Teraz sa naplno venuje DASE – prvej agentúre na Slovensku, ktorá sa zameriava výlučne na webovú analytiku. Júliu sme oslovili, aby sme sa spoločne porozprávali, akú rolu aktuálne zohrávajú dáta a ich analýza v obsahovom marketingu.

Nahrávané v máji 2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovšie podcasty